99. Servants of the King

[ 0 ] November 4, 2011 |

Servants of the King

Written by Tulo Raistrick, Dewi Hughes

Read Matthew 20:20-28

Each of us needs to develop humility and servanthood in our Christian lives. We need to be witnesses by what we do –

not just by what we say – even if those around us act differently.

?Why do you think James, John and their mother asked for a special favour?

?How did Jesus respond to their request? What does this tell us about Jesus’ idea of leadership?

?What impact did this request have on the other disciples? Have there been similar situations within our work or church?

?What kind of leadership does Jesus refer to in verse 28? Is this the model of leadership we have found in our church?gos98 101

?What would this model of leadership look like:
• in the workplace?

• in the family?

• in the church?

• in the community?

?What are the key characteristics of a servant leader?

?How do both we and our church need to change to reflect more of the servant attitude of Jesus?

Nepali Version Below:

राजाका सेवकहरू

मत्ती २०:२०-२८ पढ्नुहोस्.

हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनमा हामी हरेकले सेवकपन र नम्रताको विकास गर्न आवश्यक छ।हामीले बोल्ने कुराहरूबाट मात्र नभएर हामीले गर्ने कामबाट पनि गवाहीहरू बन्नुपर्छ चाहे हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूले भिन्न व्यवहार किन नगरोस्।

(?) तपाईंको विचारमा याकूब, यूहन्ना र उनीहरूकी आमाले विशेष कृपा किन मागे होला ?

(?) येशूले उनीहरूको विन्तीप्रति कसरी प्रतिकृया जनाउनु भयो ? यसले हामीलाई अगुवापनको बारेमा येशूको विचार कस्तो छ भनी बताउँछ ?

(?) यो आग्रह (विन्ती) ले अन्य चेलाहरूमा कस्तो असर पार्यो ?

हाम्रो काम र मण्डलीमा पनि यस्तै अवस्था आएको छ कि ?

(?) पद २८मा येशूले कस्तो खालको अगुवापनको बारेमा बताउनुहुन्छ ? हामीले हाम्रो मण्डलीमा पाउने अगुवापनको नमूना पनि यही नै हो ?

(?) यस प्रकारको अगुवापनको नमूना निम्न स्थानहरूमा कस्तो देखिएला ?
• हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा ?
• परिवारमा ?

• मण्डलीमा ?

• समूदायमा ?

(?) सेवक अगुवाका प्रमुख विशेषताहरू के के हुन् ?

(?) हामी र हाम्रो मण्डलीले येशूको सेवक धारणालाई प्रतिविम्बित गर्न के के कुरामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ?

‘This is a translation of a Tearfund publication, ‘Guide Our Steps.’
Nepali Translation and Posted by Rita Subedi, Translator, ITEEN

Republished on nepalchuch.com new site May 7,2013

Facebook Comments

Category: Guide Our Steps


Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nepalchu/public_html/wp-content/themes/nc_theme/footer.php on line 4