92 One in heart and mind

[ 0 ] September 16, 2011 |

One in heart and mind

Written by Rose Robinson

Read Philippians 2:1-4

Is there someone in our lives who has treated us in a way that has been a great encouragement, comfort or support to us?
Such people help us to realise the value of unity and love. Paul tells the Philippian church to be ‘one in spirit and purpose’. Likewise, Acts 4:32 says: ‘All the believers were one in heart and mind.’

?What happens if a group does not have a vision or purpose, or if the members do not all agree and share the vision?

?How should we decide on the central vision of our group so that all the members are fully behind it?

It is important in any group to consider everyone’s opinions, to ensure that each person in the group feels valued and is contributing in a positive way.FS44 two men 2 PS copy

?Are we listening to everyone’s view in our group?

Read Philippians 2:5-11

 
Christ Jesus is, of course, our greatest example.

?According to this passage, who is Jesus?

Yet what was he prepared to do for us?

?How far will you forego your own position to encourage others?

Read Philippians 2:12-13
?Is God achieving his purposes through our group?

Nepali version below:

 

हृदय र मनमा एउटै हुन

फिलिप्पी २:१-४ पढ्नुहोस्।

हामीलाई ठूलो उत्साह, सान्त्वना सहायता पुर्‍याउने किसिमले व्यवहार गर्ने कुनै एउटा व्यक्ति हाम्रो जीवनमा छ होला । यस्ता मानिसहरूले एकता र प्रेमको महत्त्वलाई थाहा गर्न सहायता गर्छन्।पावलले फिलिप्पीको मण्डलीलाई ‘ एउटै आत्मा र एउटै उद्देश्य’ को हुनलाई भन्छन्।त्यसैगरी, प्रेरित ४:३२ले भन्छ: ”सबै विश्वासीहरू एउटै हृदय र मनका थिए। ”

(?) समूहमा दर्शन वा उद्देश्य भएन भने के हुन्छ, वा समूहका सबै उही उद्देश्य राख्दैन भने के हुन्छ ?

(?) सबै सदस्यहरू पूर्णरूपमा एउटै दर्शन/उद्देश्यको पछाडि छन् भन्ने कुराको निर्णय हामीले कसरी गर्नुपर्छ ?

कुनै पनि समूहमा सबै सदस्यले आफूलाई महत्त्वको ठान्नु र समूहलाई केही गर्दैछु भन्ने भावना उत्पन्न गराउन समूहमा सबैको विचार र सल्लाह लिनु पहत्त्वपूर्ण कुरा हो।

(?) हाम्रो समूहको सबै जनाको दृष्टिकोणलाई के हामीले सुनेका छौं ?

फिलिप्पी २:५-११ पढ्नुहोस्।
येशू ख्रीष्ट, निश्चय नै सबैभन्दा महान् उदाहरण हुनुहुन्छ।

(?) यो खण्डअनुसार येशू को हुनुहुन्छ ? यद्यपि, उहाँले हाम्रो लागि के गर्न तयार हुनुभयो ?

(?) अरूलाई उत्साह दिन तपाईं आफ्नै स्थितिभन्दा कति अगाडि जान सक्नुहुन्छ?

फिलिप्पी २:१२-१३ पढ्नुहोस्।

 

(?) के परमेश्वरले हाम्रो समूहद्बारा उहाँको उद्देश्य प्राप्त गर्दैहुनुहुन्छ ?

‘This is a translation of a Tearfund publication, ‘Guide Our Steps.’
Nepali Translation and Posted by Rita Subedi, Translator, ITEEN

Republished on nepalchurch.com new site May 7,2013

Facebook Comments

Category: Guide Our Steps


Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nepalchu/public_html/wp-content/themes/nc_theme/footer.php on line 4