87 The ministry of Dorcas

[ 0 ] August 12, 2011 |

Written by Mary Kanene

The ministry of Dorcas

In this Bible study, we look at the value of one particular woman in God’s service – Dorcas.

Read Acts 9:36-39

 

 
Dorcas had a great love for the Lord. She spent time in prayer and studying the Bible. From her love of God came this great love for others. Notice that she always helped the poor – not only when she had time and resources, but always.

?What has God called us to do?

?Who benefits from our work – ourselves, our pride or others?

Read Acts 9:40-42

 

 

 
God raised Dorcas from the dead because he had compassion on the people who mourned her. Her friends – especially the poor and widows – missed her so much.

?When we leave our area for new work will people be glad or sad?

?Who will cry if we die?

Pray Paul’s prayer in 1 Thessalonians 1:2-3 for all those who serve the poor.

Nepali Version below:

डोरकासको सेवाकार्य

Stagger 3

यो पाठमा हामी, परमेश्वरको सेवामा एउटी विशेष स्त्री-डोरकासको मूल्यलाई हेर्नेछौं।

प्रेरित ९:३६-३९ पढ्नुहोस्।

 

 
डोरकासको प्रभुप्रति ठूलो प्रेम थियो।उनले प्रार्थना र बाइबल अध्ययनमा समय बिताउँथिन्।उनको परमेश्वरप्रतिको प्रेमको कारण नै उनमा अरूप्रति पनि प्रेम जाग्यो।याद राख्नुहोस्- उनले गरीबको सधैँ सेवा गर्थिन्- उनीसँग साधन श्रोत हुँदा मात्र होइन तर सधैँ।

(?) परमेश्वरले हामीलाई के गर्नको लागि बोलाउनुभएको हो?

(?) हाम्रो कामबाट कसले फाइदा पाउँछ – हामी आफैले, हाम्रो घमण्डले वा अरूले?

प्रेरित ९:४०-४२ पढ्नुहोस्।

 

 
परमेश्वरले डोरकासलाई मृत्युबाट पुनर्जिवीत पार्नुभयो, किनकि उनको निम्ति रूने मानिसहरूप्रति उहाँलाई दया लाग्यो।उनका साथीहरू, विशेष गरी गरीब र विधवाहरूले उनलाई गुमाए।

(?) हामी नयाँ कामको लागि हाम्रो ठाउँ छोडेर अन्तै जानुपर्‍यो भने मानिसहरू खुशी हुन्छन् कि निराश ?

(?) हामी मर्‍यौं भने को रोला ?

१थिस्सलोनिकी १:२-३ मा भएको पावलको प्रार्थना गर्नुहोस् – सबै गरीबको सेवा गर्नेहरूको लागि।

‘This is a translation of a Tearfund publication, ‘Guide Our Steps.’
Nepali Translation and Posted by Rita Subedi, Translator, ITEEN

Republished on nepalchurch.com new site May 7,2013

Facebook Comments

Category: Guide Our Steps


Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nepalchu/public_html/wp-content/themes/nc_theme/footer.php on line 4