P. A. Thomas

P. A. Thomas

Interserve Missionary to Nepal.Lives in Kathmandu.Originally from Kottayam, SouthIndia.
Serving Nepali church through
NBCBS
ITEEN
Beth Shalom Faith School of Ministry
worked for SU Nepal and Scripture Gift Mission and varoius other ministries in the past.

Facebook

Holy father, holy garments, holy pulpit, holy cross, holy kiss etc.

[ 0 ] October 26, 2018 |
Holy father, holy garments, holy pulpit, holy cross, holy kiss etc.

The church in Nepal for the first 50 years was nascent, uncorrupted and apostolic in pattern, teaching and faith. Wonders and miracles followed the preaching every Christian who had an anointing of the Holy Spirit a minister of the Word and It was catholic as well because there was sacramental unity with one kind of […]

Read More

परमेश्वरको राज्यको पराकाष्ठ वा सम्पूर्णता

[ 2 ] November 24, 2015 |
परमेश्वरको राज्यको पराकाष्ठ वा सम्पूर्णता

एक बाइबल अध्ययन संसारको अन्त तथा येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा चेलाहरुले मत्ती २४:३मा गरेका प्रश्नको उत्तर स्वरुप येशूले केही विवरणात्मक शिक्षा दिनुहुन्छ । आउनेवाला र हुनलागेका घटनाक्रमप्रति तिनीहरुलाई उहा“ले गम्भिर रुपमा सिकाउनुभएको छ । येशूको नाम लिई भ्रममा पार्न र धोका दिन आउने धेरैकोबारेमा मत्ती २४ अध्यायको पद ४,५मा उहा“ले पहिले भन्नुहुन्छ । विगत केही […]

Read More

The reality of living with God- in Christ

[ 0 ] November 17, 2015 |
The reality of living with God- in Christ

The reality of living with God- in Christ   Bible is not just a book of teachings, doctrines and theology but is full of living pictures depicting people trying to live with God. Starting with the sad drama of Adam and Eve followed by Cain and Abel we see tragedy after tragedy on human race […]

Read More

A brand new life in Jesus – a study based on John 3

[ 0 ] November 10, 2015 |
A brand new life in Jesus  – a study based on John 3

A brand new life in Jesus – a study based on John 3 For Nicodemus it was an important meeting, to have a discussion with the newly arrived, self revealed but very popular guru- Jesus. He was not one among them but was getting very influential. He had a following though not of much worth […]

Read More

ख्रीष्टिय विश्वास, जीवन र जीवनशैली

[ 2 ] April 13, 2015 |
ख्रीष्टिय विश्वास, जीवन र जीवनशैली

संसारमा मानिसले धेरै धर्म, विश्वास र सिद्धान्तहरु अप्नाइराखेका छन्। सबैले आफु विश्वास गरेको वा मानेको यी कुराहरुले आफैलाई जीवनमा केही न केही फाइदा गर्छ र मरे पछिको जीवनलाई सहज बनाउ आश्वस्त रहने प्रयास गर्छन्। यो कुनै ऐतिहासिक वा युक्तिसहज आधारमा मान्यतान र परम्पराहरुको आधारमा गरेको हुन्छ। यस्ता कुराहरुलाई स्थापित गर्न र मान्य बनाउन विभिन्न विधीविधानहरु, […]

Read More

अब सोच्ने वेला आयो कि ?

[ 8 ] April 6, 2015 |
अब सोच्ने वेला आयो कि ?

आजको प्रजातान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष नेपलामा थरी थरीका मण्डलीहरु तथा सिद्धान्तवादिहरु देखा पर्नु र मौलाउन पाउनु केही अनौटो कुरा होइन। तर हिजोको मण्डली, त्यसको स्वभाव तथा कार्यकलापको बारेमा केही थाह भएकाहरुलाई यो अवश्य चिन्ताको विषय हुन सक्छ। भूतलाई बेवास्ता गरी भविष्यतर्फलम्कनु, छलाङ्ग मार्नु वा क्रमभँग ल्याउन खोज्नु अनुत्तरदायी तथा आपत्तिजनक कार्य हुन जान्छ। यसप्रति अध्ययनात्मक तथा आलोचनात्मक […]

Read More

हाल प्रचलित केही अन्य नवीन सिद्धान्त तथा आत्मिक पद्दतिहरु

[ 7 ] August 26, 2013 |
हाल प्रचलित केही अन्य नवीन सिद्धान्त तथा आत्मिक पद्दतिहरु

-पि ए थोमस १. आत्ममा विवशता, आत्ममा विश्राम, आत्मामा मातिनु, आत्मामा लड्नु, आत्मा फुक्नु, आत्माले हान्नु, आदि शब्दहरु प्रयोग गरी विभिन्न सेवाहरु सञ्चालित भएका छन्। फुक्ने र लडाउने सेवा चलाउने विशेष आभिषेक प्राप्त यी शिक्षकहरुले एजकिएल ३७:९ र यूहन्ना २०:२२ लाई उत्पत्ती २:७ सँग तुलाना गरी आत्मिक जीवन प्राप्त गर्न फुक्न आवश्यक छ भनी सिकाउँछन। […]

Read More

अहिलेका प्रचलित झूटा शिक्षाहरु

[ 22 ] August 13, 2013 |
अहिलेका प्रचलित झूटा शिक्षाहरु

५. मण्डलीमा अहिले प्रचलित अन्य झूठो शिक्षाहरु १. सकरात्मक स्वीकार (Positive Confession): हाम्रो मुखको सकरात्मक स्वीकारमा इश्वरीय शक्ति छ, हम्रो मन र विचारको विस्वाससाथ अडानले अत्भुत काम गर्छ आदि सिकाइन्छ। बालेको वचन Logos र भनेको वचन Rhema यो दुबैमा शक्ति छ।जब हामी विश्वाससाथ बोल्छौं तब हामी परमेश्वरको जस्तै विश्वास प्रकट गछौं र काम हुन्छ। परमेश्वर […]

Read More

शैतानको सेवा र कालो पूजा र आराधना

[ 4 ] August 7, 2013 |
शैतानको सेवा र कालो पूजा र आराधना

४. अजभोलीका आत्मिक विकृतिहरु र डरलाग्दा धर्महरु   शैतानको सेवा र कालो पूजा र आराधना   परमेश्वर र परमेश्वरको कामहरुको विरोध, व्रिद्रोह, र आक्रमण गर्ने काम शैतानको हो र त्यो गर्न परमेश्वरले निश्चित समयको निम्ति (प्रकाश २०:१०) उसलाई छुट दिनुभएको छ। शैतान शब्दको अर्थ विरोधी हो र नयाँ करारमा अपवादी वा दोष लगाउने भने अर्थ […]

Read More

झूठो शिक्षा र झूठा अगमवक्ताहरु

[ 1 ] June 17, 2013 |
झूठो शिक्षा र झूठा अगमवक्ताहरु

मण्डलीको वृद्धिको साथै विभिन्न खालका र निकै प्रभावित पार्ने झूठो शिक्षाहरु र त्यसका प्रवर्तकहर प्रशस्त देखा पर्न थालेका छन् । तिनीहरको नयाँ विचार र शिक्षा, प्रभाव पार्ने प्रचार प्रसार, चक्क पार्ने कार्यहरुले आत्मिक क्षेत्रलाई कब्जा गर्न थालेका छन् । अनन्तताको जीवनभन्दा पनि अहिलेको जीवनमा समृद्धि, सफलता र प्रशस्तिको पछि लाग्न र भौतिक कुराहरुमा बढी महत्व […]

Read More

ख्रीष्टिय जीवनमाला बाइबल अध्ययन – पाठ ३

[ 0 ] April 25, 2013 |
ख्रीष्टिय जीवनमाला बाइबल अध्ययन – पाठ ३

क्षमा पाएको मूल्यवान जीवन तपाईंको निम्ति मुख्य एक व्यक्तिलाई तपार्इंबाट केही दुःख भयो भने कस्तो लाग्छ? त्यसले त्यो सम्बन्ध र व्यवहारमा कस्तो असर पार्छ? उनले तपाईंलाई क्षमा दिनुभयो कि भने कुराले तपाईंलाई कतिको प्रभाव पार्छ? उनले क्षमा दिनुहुँदा तपाईंले के महसुस गर्नुहुन्छ र त्यसले सम्बन्धमा कस्तो फरक ल्याउँछ? येशूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा पनि पापले यसरी प्रभाव […]

Read More

ख्रीष्टिय जीवनमाला बाइबल अध्ययन – पाठ २

[ 0 ] April 25, 2013 |
ख्रीष्टिय जीवनमाला बाइबल अध्ययन – पाठ २

मिलापको जीवन बाइबल पढ्दा वा एक आत्मिक व्यक्तिसँग भेट्दा तपाईंले के कस्तो कमजोरी महसुस गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्दा वा आफ्नो गवाही दिँदा तपाईं कतिको सहज र वास्तविक हुनुहुन्छ ? परमेश्वर तथा अरुको सामु आफ्नो जीवन सहज र वास्तविक बनाउन तपाईंले के के गर्नुपर्ने हुन्छ ? केको आधारमा तपाईंले आफैलाई एक नयाँ जन्म पाएको ख्रीष्टियन सम्झनुहुन्छ ? […]

Read More

ख्रीष्टिय जीवनमाला बाइबल अध्ययन – पाठ १

[ 0 ] April 25, 2013 |
ख्रीष्टिय जीवनमाला बाइबल अध्ययन – पाठ १

निश्चयताको जीवन येशू को हुनुहुन्छ ? के उहाँ मैले सोचे जस्तै नै हुनुहुन्छ ? मेरो जीवनमा उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ ? मलाई के भएको छ ? के मैले ठीक गरिराखेको छु ? के मैले हृदय देखि नै काम गरिराखेको छु ? उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध बिग्रने पो हो की ? के यस्ता प्रश्नहरु तपाईंको मनमा र […]

Read More

ख्रीष्टिय सिद्धान्तको प्रस्तुति

[ 0 ] April 8, 2013 |
ख्रीष्टिय सिद्धान्तको प्रस्तुति

Written by P.A. Thomas “साधारण मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने सिद्धान्तहरु मेरोलागि कुनै महत्वको हुँदैनन्” भनी वचनको शिक्षक मैकल इटनले लेख्छन्। धेरैले सिद्धान्तलाई मानिसको जीवन र व्यवहारसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने र तिनीहरुलाई तर्साउने तर्क र ज्ञानको रुपमा मात्र सोच्ने गर्छन्। ‘सिद्धान्त होइन आत्माहरु बचाउनु हो मुख्य कुरा’ भनी प्रचार गर्नेहरु पनि छन्। सिद्धान्त भने शब्द […]

Read More

झूठो शिक्षाको औषधीः सध्य शिक्षा

[ 0 ] March 22, 2013 |
झूठो शिक्षाको औषधीः सध्य शिक्षा

Written by Mr. P. A. Thomas   “साधारण मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने सिद्धान्तहरु मेरोलागि कुनै महत्वको हुँदैनन्” भनी वचनको शिक्षक मैकल इटनले लेख्छन्। धेरैलेसिद्धान्तलाई मानिसको जीवन र व्यवहारसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने र तिनीहरुलाई तर्साउने तर्क र ज्ञानको रुपमा मात्र सोच्ने गर्छन्। ‘सिद्धान्त होइन आत्माहरु बचाउनु हो मुख्य कुरा’ भनी प्रचार गर्नेहरु पनि छन्। सिद्धान्त […]

Read More