बैशाख ४–६ गते सम्पुर्ण पाष्टर ज्युहरुमा सुचना साथै DCMI Nepal को विशेष अनुरोध

[ 0 ] April 11, 2017 |

 

download 1

 

 

 

आदरणीय सम्पुर्ण पाष्टर ज्युहरु,

विजयी प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा जयमसीह ।
विषयः सुसमाचारीय कार्यशाला गोष्ठिमा उपस्थित भईदिनुहुन अनुरोध गरिएको बारे।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा निम्न उललेखित मिति, स्थान र समयमा अमेरीका तथा कोरियाबाट पाल्नुहुने वरिष्ठ बाइवल पाध्यापकहरुसंगको सहकार्यमा DCMI Nepal द्वारा तीन दिने सुसमाचारीय कार्यशाला गोष्ठि २०७४ (Gospel Evangelism Workshop 2017) को आयोजना गरिएको हुदाँ उक्त विशेष कार्यशालामा यहाँको बहुमुल्य उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
स्थानः क्वाइनोनिया पाटन मण्डली कुमारीपाटी, ललितपुर
मितिः April 17-19, 2017, तदनुसार २०७४ बैशाख ४–६ गते।
दर्ता समयः 17 April 2017, बैशाख ४ गते विहान ८:०० बजे । दर्ता शुल्क लाग्ने छैन्।
नोटः ३ दिन सम्मको लागि खानाको व्यवस्था गरिएको छ।
सिट सिमित भएकोले अधिक जानकारीको लागि तलको फोन नम्वरमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

 डा. सिमोन पाण्डे (अध्यक्ष) ९८५१०३५३९३, पा. पुर्ण ब. बिष्ट (संयोजक) ९८४९५३२३०५

Facebook Comments

Category: News & Events