अख्रिष्टिय पश्चिमेली परम्परा र चाडहरु मान्न छोडौँ

[ 0 ] April 7, 2017 |

थोमस बोगटी।लेखक

२५,चैत्र काठमाडौं । धेरै अख्रिष्टियन पश्चिेमली परम्परा र चाडहरु छन् जुन नेपालका अविश्वासीहरु ख्रिष्टियन चाड भनेर भ्रममा परेको छन् ती मध्य भ्यालनटाइन डे, ह्यालोइन Thomasडे, एप्रिल फुल डे आदि हुन।

यी चाडहरुले परमेश्वरको कुनै पनि महिमा हुँदैन तर अप्रत्क्षय रुपमा गोराहरुले गर्दा यी चाडको नकारात्मक परीणामको कारण ख्रिष्टियनहरुको आलोचना र बदनाम भएको छ। नेपाली ख्रिष्टियनहरुले यस्ता पश्चिमेली चाडहरु मान्न छोडेर अविश्वासी नेपालीहरुको आलोचनात्मक मुख बन्द गर्न सक्नेछन किनभने यस्ता चाडहरु त्यस्ता आलोचना गर्ने नेपालीहरुले झन बढी पालन गरी रमाएको पाईएको छ। ति चाडहरु नेपाली ख्रिष्टियनहरुले नमान्दा अङग्रेज ख्रिष्टियनहरुले पनि ठूला पाठ सक्न सक्छन् र दन्त्य कथामा आधारित रितिथितिबाट अलग रहन सिकी बाईबलीय परम्पराहरुमाथी मन लगाउने छन्।

Facebook Comments

Category: News & Events