Vacancy and Notice

VACANCY ANNOUNCEMENT at Compassionate Hands for Nepal

[ 0 ] May 23, 2017 |
VACANCY ANNOUNCEMENT at Compassionate Hands for Nepal

Read More

Vacancy at UVN

[ 0 ] May 22, 2017 |
Vacancy at UVN

vacancy notice may 2017

Read More

Vacancy at World Vision Nepal

[ 0 ] May 16, 2017 |
Vacancy at World Vision Nepal

Please check out the vacancy at World Vision Nepal.

Read More

Internship at UMN

[ 0 ] May 16, 2017 |
Internship at UMN

Read More

Vacancy at ECEC

[ 0 ] May 9, 2017 |
Vacancy at ECEC

Read More

Vacancy in INF

[ 0 ] May 3, 2017 |
Vacancy in INF

Read More

Advertisement of Grace Computers

[ 0 ] May 2, 2017 |
Advertisement of Grace Computers

Read More

पास्टर युवकको स्वास्थ्य स्थिति र हाम्रो कर्तव्य

[ 0 ] April 28, 2017 |
पास्टर युवकको स्वास्थ्य स्थिति र हाम्रो कर्तव्य

आदरनीय मित्रहरू, गत एप्रील २४ सोमबार बेलुका सिन्धुली बजार नजिकै आक्रमनमा परी घाइते हुनुभएका र हाल काठमाडौमा उपचार गरीरहनुभएका पास्टर युवकको विषयमा मैले बुझेका र विस्लेसन गरेका केही जानकारी तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको छु। यसले तपाईलाई प्रार्थनासाथ तपाईका विचार व्यक्त गर्न साथै सहयोगको कदम उठाउन टेवा मिल्नेछ भन्ने आसा राखेको छु। विरामी पास्टर युवकको अवस्थाः […]

Read More

Vacancy at Samaritan’s Purse

[ 0 ] April 21, 2017 |
Vacancy at Samaritan’s Purse

Samaritans Vacancy-Various Positions  

Read More

Vacancy at World Vision

[ 0 ] April 19, 2017 |
Vacancy at World Vision

Check out the vacancy of World Vision Nepal

Read More

Vacancy announcement at Compassionate hands for Nepal

[ 0 ] April 17, 2017 |
Vacancy announcement at Compassionate hands for Nepal

We are pleased to inform that, Compassionate Hands for Nepal, a non-government organization has the vacancy for the following post. Post: Finance Officer-1  

Read More

Vacancy at INF

[ 0 ] April 10, 2017 |
Vacancy at INF

Vacancy at International Nepal Fellowship

Read More

Vacancy at The Salvation Mission

[ 0 ] April 5, 2017 |
Vacancy at The Salvation Mission

Read More

Vacancy at World Vision Nepal

[ 0 ] March 30, 2017 |
Vacancy at World Vision Nepal

Check out the vacancy in World Vision Nepal

Read More

Vacancy at UMN

[ 0 ] March 24, 2017 |
Vacancy at UMN

Check out the vacancy in UMN

Read More

Vacancy at World Vision Nepal

[ 0 ] March 24, 2017 |
Vacancy at World Vision Nepal

Check out the vacancy at World Vision Nepal.

Read More

Vacancy at Deen Mitra Nepal

[ 0 ] March 21, 2017 |
Vacancy at Deen Mitra Nepal

VacancyAnnouncement

Read More

Vacancy at ECEC

[ 0 ] March 21, 2017 |
Vacancy at ECEC

Project Coordinator vacany

Read More

Vacancy at Tiny Hands

March 7, 2017 |
Vacancy at Tiny Hands

THN-Ads

Read More

Vacancy at Samaritan’s Purse

[ 0 ] March 2, 2017 |
Vacancy at Samaritan’s Purse

Read More