चर्च दिन सबाथ दिन होइन भनी सन्देश दिएर

[ 0 ] April 7, 2017 |

थोमस बोगटी।लेखक

२५,चैत्र काठमाडौं । यस युगमा आइपुग्दा मानिसहरुले सबाथ के हो र चर्च दिन के हो भनेर भुलेको छन। धेरै मानिसहरु पश्चिमेलीहरुले आइतवारको दिनलाई सबाथ मनाई चर्च Thomasजाने परम्परा बिकास गरेको कारण यसो हुन पुगेको हो। चर्च र सबाथमा धेरै फरक छ यद्धपि सबाथमा पनि चर्च सन्चालन गर्न सकिन्छ। चर्च विश्वासीहरुको सङगती हो तर कुनै घर वा संस्था भने र्हाइन।

सबाथ सातौ दिनमा बिश्राम लिने दिन हो जसमा मानिसहरु आफ्नो कामहरु नगरी परमेश्वरको विश्रामलाई स्मरण गर्छन् जुन मोशाको दश आज्ञामा पनि उल्लेख गरीएको छ। हरेक दिन चर्च हुन सक्छ तर सबाथ दिन खाली हप्ताको सातौ दिन मात्र। प्रेरितहरुको समयमा हरेका दिन सङगति, प्रार्थना, बचन प्रचार, रोटी खाने हुन्थ्यो जुन चर्चको साँचो नमुना हो। यहि नमुनालाई नेपाली ख्रिष्टियनहरुले पछयाइ एक दिन सबाथ दिनमा चर्च जाने बानीलाई रोकी हाल्नु पर्छ। यो एकदिने सबाथ चर्च वास्तवमा राम्रो बाइबलिय मानसिक्ता होइन। यदि नेपाली ख्रिष्टियनहरुले यसो गरेमा पश्चिमेली खस्कीरहको विश्वासीहरुलाई चर्च र सबाथको भन्नताको सन्देश दिइ जागृति समेत ल्याउन सक्नेछ।

Facebook Comments

Category: Articles