eMagazine

NCRS Praise and Prayers for January & February 2014

[ 0 ] March 5, 2014 |
NCRS Praise and Prayers for January & February 2014

Nepal Christian Relief Services Praise and Prayers for January & February 2014

Read More

हाम्रो आशिष् जनवरी-फेब्रवरी २०१४

[ 0 ] March 5, 2014 |
हाम्रो आशिष्  जनवरी-फेब्रवरी २०१४

हाम्रो आशिष् जनवरी-फेब्रवरी २०१४ हाम्रो आशिष् हाम्रो आशिष् अब nepalchurch.com मा पढ्नुहोस्। हार्ड कपीको लागी ashishpatrika7@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस।

Read More

हाम्रो आशिष् डिसेम्बर २०७०

[ 0 ] January 29, 2014 |
हाम्रो आशिष् डिसेम्बर २०७०

हाम्रो आशिष् डिसेम्बर २०७० (२०१३) हाम्रो आशिष् हाम्रो आशिष् अब nepalchurch.com मा पढ्नुहोस्। हार्ड कपीको लागी ashishpatrika7@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस।

Read More

ITEEN Chautari January 2014

[ 0 ] January 17, 2014 |
ITEEN Chautari January 2014

ITEEN Chautari October 2013 आइटीन चेोतारी माघ २०७०

Read More

VOF Newslatter

[ 0 ] January 6, 2014 |
VOF Newslatter

VOF Newsletter-49 1/6/2014

Read More

फलदायक जीवन

[ 0 ] January 6, 2014 |
फलदायक जीवन

श्रीमती मरियम लामा,  मणिपुर   येशूले परमेश्वरको स्वरुपमा भएता पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुँने कुरालाई एउटा पक्रिराखने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन तर उहाँ आफैलाई रित्याईकन र कमारो रुप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो । स्वरुपमा मानिस जस्तो भएर आफैलाई होच्याउँनु भयो र मृत्युसम्म, अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो । (फिलिप्पी २:६-८) असलमा यस प्रकारका […]

Read More

मनथन-४

[ 0 ] January 3, 2014 |
मनथन-४

मनथन-४

Read More

VOF Newsletter

[ 0 ] December 13, 2013 |
VOF Newsletter

VOF Newsletter -48 13 Dec 2013

Read More

NBCBS Bulletin

[ 3 ] December 5, 2013 |
NBCBS Bulletin

NBCBS Bulletin 5 Dec 2013

Read More

ITEEN Chautari October 2013

[ 0 ] October 31, 2013 |
ITEEN Chautari October 2013

ITEEN Chautari October 2013 आइटीन चेोतारी आश्विन २०६९

Read More

मन्थन -३

[ 0 ] October 7, 2013 |
मन्थन -३

मन्थन -३ सेप्टेम्बर २०१३

Read More

हाम्रो आशिष् आष्वीन २०७०

[ 2 ] October 4, 2013 |
हाम्रो आशिष् आष्वीन २०७०

हाम्रो आशिष् (Sep-Oct, 2013) हाम्रो आशिष् अब nepalchurch.com मा पढ्नुहोस्। हार्ड कपीको लागी ashishpatrika7@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस।

Read More

Diaspora digest 14

[ 0 ] September 5, 2013 |
Diaspora digest 14

Diaspora digest 14 India revisited (sep 13)   INF DIASPORA INITIATIVE

Read More

Nbcbs Campus Jyoti

[ 0 ] August 27, 2013 |
Nbcbs Campus Jyoti

Nbcbs Campus Jyoti 8/27/2013

Read More

तुरही मासिक अंक १४

[ 2 ] August 21, 2013 |
तुरही मासिक अंक १४

तुरही मासिक अंक १४

Read More

हाम्रो आशिष् भाद्र २०७०

[ 4 ] August 20, 2013 |
हाम्रो आशिष् भाद्र २०७०

हाम्रो आशिष् (Aug-Sep, 2013) हाम्रो आशिष् अब nepalchurch.com मा पढ्नुहोस्। हार्ड कपीको लागी ashishpatrika7@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस।

Read More

Voice of Featus 44

[ 0 ] August 6, 2013 |
Voice of Featus 44

Voice of Featus 44 6 August 2013

Read More

ITEEN Chautari August 2013

[ 0 ] August 3, 2013 |
ITEEN Chautari August 2013

ITEEN Chautari August 2013 आइटीन चेोतारी श्रावण २०६९

Read More

प्रयास मासिक – ४१

[ 0 ] July 23, 2013 |
प्रयास मासिक – ४१

प्रयास मासिक खबरपत्रिका ४१ CarNetNepal Monthly Newsletter May-July 2013  

Read More

हाम्रो आशिष् श्रावण २०७०

[ 1 ] July 21, 2013 |
हाम्रो आशिष् श्रावण २०७०

हाम्रो आशिष् (July-Aug, 2013) हाम्रो आशिष् अब nepalchurch.com मा पढ्नुहोस्। हार्ड कपीको लागी ashishpatrika7@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस।  

Read More