खुशीबहादुर – ख्रीष्टमस २०१३ को शुभकामना

[ 0 ] December 12, 2013 |
N D Lama

एन. डी. लामा, आशा चर्च (पास्टर) लुइभील, केन्टुक्की

१.  सबै समस्याहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ  – फिलिप्पी १:१२-१४
* समस्यामाथि विश्वासको आँखाले हेर्दा २ वटा कुरा हुन्छः
– यो अख्रीष्टियनकोलागि गवाही हुन्छ – फिलिप्पि १:१३
– यो विश्वासीलागि उत्साह हुन्छ  – फिलिप्पी १:१४

२.  खुशी हुन अरूको नियन्त्रणमा बस्नु हुन्न  – फिलिप्पी १:१५-१८

Facebook Comments

Category: Sermons/Teachings, ख्रीष्टमस शुभकामना