प्रेमको आगो

[ 0 ] January 19, 2011 |

प्रभु तिम्रो प्रेमको आगो मेरो हृदयमा बलिरहोस
मेरो हर कदममा तिम्रो प्रेम चम्किरहोस

१. घृणा र द्वेशले भरेको ठाऊँमा
तिम्रो न्यानो माया दिएर
तिम्रो साक्षी बन्न सकूँ

२. अन्धकारपुर्ण यो संसारमा
ज्योति तिम्रो सर्वत्र छरेर
तिम्रो प्रतिबिम्ब बन्न सकूँ

३. पीडा अशान्ति भेदभाव अज्ञानमा
शान्ति र न्यायको दियो बालेर
तिम्रो ज्ञानको प्रचार गरुँ

Republished in new layout on 9/6/2013

Facebook Comments

Category: Others