कबिता

[ 0 ] December 28, 2018 |

गित
कबिता

लेखक – हर्क बहादुर खड़का
मिति- २०७५- ०१- १२

१ मरियम र मारथाको जासतो सेबा कसरी गरने हो
मरतु लाई जिति आफनो भाई लाई कसरि बचाऊने हो
येसु मा मातरा जिबन पाईनछ कसरि ढुगालाई हठाउ ने हो
नि नि लै लै ढुगालाई हठाउ ने हो———————

२ आतमा को चिनता जिबनको फिकरि कसरि गरने हो
सरिरको मिरतु देखेर मानिस सगै सगै रुने हो
भाई को जिबन बचाउ न पारदा मरियम मारतहा बनने हो
नि नि लै लै ढुगालाई हठाउ ने हो———————

Facebook Comments

Category: कबीता