डाँडामा प्रार्थना भेला

[ 0 ] September 13, 2018 |

प्रार्थनालाई अगुवाई गर्दै पास्टर उद्धव तामाङ।

धादिङ जिल्लाको पान्साङ डाँडामा प्रार्थना गर्दै गरेको २३ वटा मण्डलीका पास्टर/अगुवाहरूको समूह।

Facebook Comments

Category: NC Photos