परमेश्वरको भय मान्नेहरूलाई अभाव हुँदैन

[ 0 ] July 21, 2017 |

                                                                                                       Tilicho Himalaya. Photo by Sarju Rijal

हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान।
किनकि उहाँको भय मान्‍नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। भजनसंग्रह ३४:९ ।

कुन मानिस होला समस्या नभएको? कुन मानिस होला खाँचोमा नपरेको? मानव जीवनमा हरेक किसिमका समस्याहरू हुन्छन, पृथ्वीमा बसोबास हुँदासम्म समस्या, अभाव, रोग आदि कुरासँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
समस्याहरु हुन्छन् भने समाधान पाउने ठाउँ पनि छ। सबै प्रकारका समाधान मानिस आफ्नै बुद्धि र शीपबाट सम्भव हुँदैनन्। जसले श्रृष्‍टी गर्नुभयो उहाँमा नै सम्भव छन्। यस सन्दर्भमा बाइबलमा स्पष्‍ट निर्देशन पाउन सकिन्छ। उहाँको भय मान्नु नै परमेश्वरको निर्देशनमा रहेर काम गर्नु हो। भय मान्ने मानिसहरूमाथि परमेश्वरको दृष्टि सँधै रहिरहन्छ। हामी परमेश्वरको भय मान्छौ भने उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा पाउन सकिन्छ। तसर्थ वचनमा भनिएका हरेक शर्तहरु, प्रतिज्ञाहरू र आज्ञाहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्न र बुझ्न जरूरी हुन्छ। अनिमात्रै पालना गर्न सकिन्छ। वचनमा भनिएका प्रतिज्ञाहरू पूरा भएका छन्। हरेक शर्त पूरा गर्नेहरूको निम्ति विशेष कुरा सुरक्षित राखिएका छन्। यस पदअनुसार, परमप्रभुको भय मन्नेहरूको निम्ति कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन। तर शर्त पूरा नगरि पाउन सकिदैन। पाउनको लागि शर्त के छ त ? ध्यान दिएर पत्ता लगाउनु पर्छ। मानिसहरूलाई  आजको समयमा पनि हामीलाई परमेश्वरले सबै किसिमका आवश्यक्ताहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ।  भजन ३४ मा मानिसमा आइपर्ने हरेक प्रकारका समस्याहरुमाथि समाधान दिइएको छ:
पद ४ अनुसार डरबाट छुटकरा दिनुहुन्छ।
पद ६ अनुसार कष्टबाट छुटकरा दिनुहु्छ अथवा वचाउनुहुन्छ ।
पद ७ अनुसार स्वर्गदूतले सुरक्षा दिन्छन्।
पद ९ अनुसार खाँचो पूरा गरिदिनुहुन्छ।
पद १० अनुसार पनि उत्तम कुरा खाँचो पर्दैन।
पद १३ जिब्रोलाई झुटको खराबीबाट जोगाउनुपर्छ।
पद १४ खराबी गर्न छोडेर असल काम गर्नुपर्छ।
पद १५ अनुसार हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ।
पद १७ अनुसार संकष्‍टबाट छुटकरा दिनुभएको छ।
पद १८ चूर्ण हृदय भएका सबैको नजिकै परमेश्वर हुनुहुन्छ।
पद १९ धार्मिक मानिसलाई जति विपत्ति आएपनि परमप्रभुले नै सबै विपत्तिबाट उद्धार दिनुहुन्छ। उहाँको व्यवस्था पालन गर्ने व्यक्तिलाई आशिष र समृद्धि दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।

Facebook Comments

Category: Bible Study & Teaching, NC Photos