ठण्डी महिनामा गोठको ख्रीष्टमस, स्यान्टा क्लज र ख्रिष्टमस रुख, क्यारोल गीतको परम्परामा सुधार

[ 0 ] April 7, 2017 |

थोमस बोगटी।लेखक

२५,चैत्र काठमाडौं । वास्तवमा ख्रीष्टमस चाडको सबै परम्परा एक दन्त्य कथानै हो चाहे त्यो येशु जन्मेको गोठ, स्यान्टा क्लज र ख्रिष्टमस ट्री नै किन नहोस्। यी सबै दन्त्य कथा र Thomasपात्रहरु पश्चिमेली देशहरुको पुरानो अख्रिष्टिय अन्यजाती परम्परामा आधारीत छ जुन क्याथोलिक सम्प्रादयले संसार चारै कुनामा विस्तार ग-यो।

प्रभु येशुको जन्मेको वास्तविक ईतिहास केलाई नेपाली ख्रिष्टियनहरुले बाईबलिय तरीको स्मरण गरी नाटकहरु प्रश्तुत गर्न जरुरी छ। हिन्दुहरुको देउसीभैलो, नेवारको यमरीगीत र संसारको बिभिन्न अबाईबलिय परम्परासँग मिल्ने क्यारोल गीतको अभ्यास भन्दा साँचो बाईबलीय तथ्हरुलाई खोतलेर ख्रिष्ट येशुको जन्मको घोषणा गर्न अत्यन्त जरुरी छ। येशु एउटा घरमा जन्मेको कुरा मतीले लेखेका छन जब उहाँलाई गोठालोहरु र पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीहरुले दर्शन गर्न पुगे र भेटी चढाए।

तिनीहरुलाई तारा र स्वर्गदुतहरुले येशु जन्मेको सुसन्देश सुनाएर गीत गाएर डोर्याइएका थिए। हामी बाईबलमा कुनै ठण्डी हिँउ, गोठ, स्यान्टा क्लज, ख्रिष्टमस ट्रि र क्यारोल गीत खेलेको कुनै नमुना देख्दैनौ। यही बाईबलय सत्यतामा आधारीत ईतिहासलाई स्मरण गरी येशुको जन्म दिनको गवाही दिएमा हामी अङग्रेजहरुको झुटो परम्परालाई त्यागी संसारमै बाईबलिय इतिहास अनुसार येशु जन्म मनाई साँचो रुपले संसारलाई येशुको वास्तविक जन्म घटना देखाउन सक्छौँ।

 

Facebook Comments

Category: Articles