बिहानै गर्नुपर्ने पहिलो काम (२)

[ 0 ] October 13, 2016 |

Ajako Bachan_बिहीवार, अक्टोबर १३, असोज २७
‘हे परमप्रभु, बिहानै तपाईंले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ ।’ —भजन ५:३

उहाँ हामीसँग बिहानै बोल्नुहुन्छ भनी परमेश्वरले धर्मशास्त्रमा यसरी किन बारम्बार भन्नुभएकोहोला ? आखिर, उहाँले चाहनुभएको कुनै पनि समयमा उहाँ हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। यसका पछाडि दुई वटा कारण छन्ः

१) उहाँ तपाईंको जीवनमा पहिलो स्थान पाउन चाहनुहुन्छ । तपईंको कुनै पनि दिनको प्राथमिकताको सूचीमा उहाँ पहिलो स्थान चाहनुहुन्छ। यसकारण, तपाईंले आफ्नो टेलिभिजन अन गर्नु, वा आफ्नो कम्प्युटर वा फोन चेक गर्नु वा दौडन सुरु गर्नुभन्दा पहिले, शान्त बन्न र तपाईंको त्यो दिनको लागि र तपाईंको जीवनको लागि कुन कुरा महत्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा तपाईंलाई अन्तरदृष्टि र समझ दिनुहुने परमेश्वरलाई अनुमति दिनुहोस्। उहाँले तपाईंलाई उपलब्ध गराउनुहुने समाधानहरू देख्दा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछः सृजनशील विचारहरू र मार्गदर्शनको स्पष्ट चेतना। यो प्रतिज्ञा वास्तवमै सत्य छ भन्ने कुरा तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछः ‘असल मानिस (र स्त्री) का कदमहरू परमप्रभुद्वारा नै निर्देशित हुन्छन्’ (भजन ३७:२३)। वास्तवमा, यसरी जिउन सुरु गर्नुभएको केही हप्ता वा महिनापछि, तपाईं आफ्नो पुरानो जीवन शैलीतर्फ फर्केर जान चाहनुहुनेछैन

२) लेख्नको लागि उहाँले रित्तो पन्ना चाहनुहुन्छ। ध्यानभंग भएको वा कुनै कुरामा पहिल्यै ध्यान व्यस्त भएको कसैसँग बोल्ने प्रयास गर्नुभएको छ? तपाईं उसलाई छोडेर जान चाहनुहुन्छ । तर त्यो व्यक्ति तपाईंको लागि साँच्चै महत्वपूर्ण छ भने, तपाईंले दिनको त्यस्तो समय निकाल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ जुन समय उसले साँच्चै सुन्नेछ भन्ने तपाईं जान्नुहुन्छ। हो, तपाईं परमेश्वरको लागि महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ, अनि उहाँ तपाईंसँग बोल्न चाहनुहुन्छ ! तपाईंले उहाँको कुरा सुन्नुभएन भने, वा तपाईंको निम्ति उहाँको योजना बुझ्न सक्नुभएन भने, तपाईंलाई कति घाटा पुग्छ, कल्पना गर्नसक्नुहुन्छ ?
दाऊद राजाको शक्तिको रहस्यहरूमध्ये एउटा यो थियोः ‘सबेरै तपाईंको अगि मेरो प्रार्थना राख्दछु, र आशामा पर्खन्छु’ (भजन ५:३) । सफलता पाउन, परमेश्वरबाट सुन्ने कुरालाई तपाईंले आफ्नो बिहानको तालिकाको प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ !
आत्मिक भोजनः प्रस्थान २८–२९, यूहन्ना ४:२७–३८, भजन १००, हितोपदेश २६:२७–२८

Facebook Comments

Category: Bible Study & Teaching