मेरो बाँचा

[ 5 ] April 27, 2016 |

मेरो बाँचाRam lama

जीवनको हरेक दुख-सुखमा,
तपाईंलाई पछ्याउने बाचा गरेको छु
जीवनको प्रशस्त वा कमिमा
तपाईंलाई धन्यबाद दिने निर्णाइ गरेको छु !
संसारले जति नै निराश हतश पारेता पनि
तपाईंको प्रेम र समर्पणलाई सम्झी रमाउने गरेको छु !
संसारले जतीन जति नै घृणा गरी रुवाएता पनि
तपाईंको प्रेमलाई सम्झी संसारको आगी हाँसने गरेको छु !

साथीहरुको दुख-सुखमा साथ दिने निर्णाइ गरेको छु
अफ्नो शरिरले सके सम्म,
संसारमा ख्रीस्ट बिना मरी रहेको आत्मालाई सु-समाचार सुनाउने अठोट गरेको छु
जीवनको हरेक परिष्तिथिमा ख्रीस्टलाई पछ्याउने निर्णाइ गरेको छु !

Ram Lama
M. Div (Kathmandu Institute of Theology)

Facebook Comments

Category: कबीता