नेपालमा बनेको सुसमाचार – भाग १

[ 2 ] March 21, 2016 |

यूहन्ना ६:२५-३४

यस सीरिजमा अध्ययन गर्नेछौं …
१. सुसमाचारको नाममा के कस्ता कुराहरु नेपालमा भईरहेकाछन् ?
२. बाइबलको आधारमा विशुद्ध सुसमाचार चाहिं के हो त ?

नेपालमा सुसमाचार अवसरवादिहरुले तसकरी (व्लाकमेल) गरेको कारण कुसमाचार बन्न पुगेको छ ।

यूहन्ना ६ः२५-३४ को अध्ययन

थीमः किनकी मानिसको जीवन येशु ख्रीष्टमा गाँसिंदा उ खुशी(सतुष्ट) हुन्छ भने, ख्रीष्ट केन्द्रित समाजमा आवद्ध हुँदा उनिहरु सबै आनन्दीत (निर्धक्क जीवन) हुन्छन्।

Facebook Comments

Category: Sermons, Sermons From Cross-Way Church